Graphic 11/04/2014

Non-Format's posters for Tokyo Type Directors Club
Non-Format's posters for Tokyo Type Directors Club
Non-Format's posters for Tokyo Type Directors Club
Non-Format's posters for Tokyo Type Directors Club
Non-Format's posters for Tokyo Type Directors Club

Non-Format's posters for Tokyo Type Directors Club

L'estudi Non-Format, amb seu a Noruega i EE.UU, ha produit un vistós cartell per al Tokyo Type Directors Club a partir d'una complexa composició tipogràfica en 3D i una tipografia personalitzada d'inspiració japonesa.

El estudio Non-Format, con sede en Noruega y EE.UU, ha producido un llamativo cartel para el Tokyo Type Directors Club a partir de una compleja composición tipográfica en 3D y una tipografía personalizada de inspiración japonesa.

US and Norway-based studio Non-Format has produced a striking poster for Tokyo Type Directors Club’s annual showcase featuring intricate 3D lettering and a Japanese-inspired custom typeface.