Illustration 22/04/2014

Rebecca Mock
Rebecca Mock
Rebecca Mock
Rebecca Mock
Rebecca Mock

Rebecca Mock

Rebecca Mock és una il·lustradora neoyorquina que realitza gifs de caràcter pictòric i realista, plens de color, que estàn entre la il·lustració i l'animació.

Rebecca Mock es una ilustradora neoyorquina que realiza gifs de carácter pictórico y realista, llenos de color, que están entre la ilustración y la animación.

Rebecca Mock is a Brooklyn-based illustrator who makes pictorial and realistic gifs, full of color, between the illustration and animation.