Audiovisual 24/04/2014

Shape

Un gran curt escrit per Scott Burnett, dirigit i dissenyat per Johnny Kelly [Nexus] titulat 'Shape -A Film about Design'. La pel·lícula la va encarregar Pivot Dublin per a makeshapechange; un projecte creat per "fer pensar als joves en com està fet el món que els envolta, i on hi encaixa el disseny".

Un gran corto escrito por Scott Burnett, diseñado y dirigido por Johnny Kelly [Nexus] titulado 'Shape - A Film about Design'. La película fue encargada por Pivot Dublin para makeshapechange; un proyecto creado para "Hacer pensar a los jóvenes en cómo está hecho el mundo que les rodea, y dónde encaja allí el diseño".

A great little film written by Scott Burnett and designed + directed by Johnny Kelly [Nexus] entitled 'Shape - A Film about Design'. The film was commissioned by Pivot Dublin for makeshapechange; a project created to “Get young people thinking about how the world is made around them, and where design fits in.”