Photography 11/07/2014

Skymetric
Skymetric
Skymetric
Skymetric
Skymetric

Skymetric

Skymetric és un terme que es composa de dues paraules: sky, en referència al cel, i metrics, en referència a la geometria. El dissenyador napolità Lino Russo ens descobreix universos inexplorats de l'arquitectura urbana. La geometria i el minimalisme són els punts en comú en aquest treball que conecta la fotografia i el disseny.

Skymetric es un término que se compone de dos palabras: sky, en referencia al cielo, y metrics, en referencia a la geometria. El diseñador napolitano Lino Russo nos descubre universos inexplorados de la arquitectura urbana. La geometría y el minimalismo son los puntos en común en este trabajo que conecta la fotografía y el diseño.

The Neapolitan designer Lino Russo reveals unexplored worlds of urban architecture. The geometry and minimalism are the commonalities in this work that connects the photography and design.