Graphic 14/07/2014

Street Art Project
Street Art Project
Street Art Project
Street Art Project
Street Art Project

Street Art Project

Street Art Project és una espècie de catàleg d'street art online, liderat per l'Instituto Cultural Google i dedicat a crear eines per permetre un major accés al patrimoni cultural a través d'Internet.

Street Art Project es una especie de catálogo de street art online, liderado por el Instituto Cultural Google y dedicado a crear herramientas para permitir un mayor acceso al patrimonio cultural a través de Internet.

Street Art Project is kind of an online catalog of street art, led by Google Cultural Institute and dedicated to create tools to allow greater access to cultural heritage through Internet.