Photography 19/01/2015

Runner's Care Photoshoot
Runner's Care Photoshoot
Runner's Care Photoshoot
Runner's Care Photoshoot
Runner's Care Photoshoot

Runner's Care Photoshoot

Mostra de la sessió de fotos de les últimes setmanes a Barcelona. Aviat us ensenyarem més sobre aquest projecte.

Muestra de la sesión de fotos de las últimas semanas en Barcelona. Pronto os mostraremos más sobre este proyecto.

Preview of the last weeks shooting in Barcelona. We'll show you more of this project soon.