Graphic 15/04/2013

Personal Annual Reports
Personal Annual Reports
Personal Annual Reports

Personal Annual Reports

Nicholas Felton és l'autor de diversos Informes Personals Anuals que teixeixen nombroses medicions en un tapís de gràfics, mapes i estadístiques que reflexen les activitats de l'any.

Nicholas Felton es el autor de varios Informes Personales Anuales que tejen numerosas mediciones en un tapiz de gráficos, mapas y estadísticas que reflejan las actividades del año.

Nicholas Felton is the author of several Personal Annual Reports that weave numerous measurements into a tapestry of graphs, maps and statistics that reflect the year’s activities.