Audiovisual 19/04/2013

.

THE FILM before THE FILM

“THE FILM before THE FILM” és un petit documental que repassa l'evolució en el disseny dels títols de crèdit a la història del cinema.

“THE FILM before THE FILM” es un pequeño documental que repasa la evolución del diseño de los títulos de crédito en la historia del cine.

“THE FILM before THE FILM” is a short documentary that traces the evolution of title design through the history of film.