Audiovisual 08/05/2013

Vignelli Makes Book

Com a part de la nova campanya de Mohawk Papers on pregunten "Què faràs avui?", el dissenyador Massimo Vignelli explica com fa llibres. La seva explicació - i reverència per - la retícula s'ha traducit en una animació creada per Pentagram.

Como parte de la nueva campaña de Mohawk Papers donde preguntan "Qué harás hoy?", el diseñador Massimo Vignelli explica como hace libros. Su explicación - y reverencia por - la retícula se ha traducido en una animación creada por Pentagram.

As part of a new campaign for Mohawk Papers which asks 'What will you make today?' designer Massimo Vignelli explains how he makes a book. His discussion of – and reverence for – the grid has been turned into an animated video by Pentagram.