Audiovisual 17/06/2013

New York Park

Fernando Livschitz i Black Sheep Films convertiren New York en un parc d'atraccions per a adults.

Fernando Livschitz y Black Sheep Films convirtieron New York en un parque de atracciones para adultos.

Fernando Livschitz and Black Sheep Films turned New York into an amusement park f or adults.