Graphic 02/07/2013

Penguin Drop Caps
Penguin Drop Caps
Penguin Drop Caps
Penguin Drop Caps

Penguin Drop Caps

Aquesta última col·laboració entre Jessica Hische i el director d'art de Penguin, Paul Buckley, s'anomena Drop Caps, una sèrie de novel·les clàssiques, la portada de les quals conté la primera lletra del cognom de l'autor perfectament il·lustrada.

Esta última colaboración entre Jessica Hische y el director de arte de Penguin, Paul Buckley, se llama Drop Caps, una serie de novelas clásicas, la portada de las cuales contiene la primera letra del apellido del autor perfectamente ilustrada.

This latest collaboration between Jessica Hische and Penguin art director Paul Buckley is called Drop Caps, a series of classic novels boasting the gorgeously illustrated first letter of the author’s surname on the front.