Audiovisual 04/07/2013


Estelle's Story
Estelle's Story
Estelle's Story
Estelle's Story
Estelle's Story

Estelle's Story

Com a suport a la feina de Refugees United, House of Radon ha creat aquesta animació. Aquest video de 3 minuts és una història real sobre Estelle qui després de 16 anys de separació, va reunir-se amb la seva germana gràcies a l'ajuda de Refugees United.

Como soporte al trabajo de Regugees United, House of Radon ha creado esta animación. Éste video de de 3 minutos es una historia real sobre Estelle quien después de 16 años de separación, pudo reunirse con su hermana gracias a la ayuda de Refugees United.

To support Refugees United in their work, House of Radon has created this animated video, ‘Estelle’s Story.’ This 3 minute video is a true story about Estelle who after 16 years of separation was reunited with her sister with the help of Refugees United.