Object 16/07/2013


Beat Match: table tennis as AV experience
Beat Match: table tennis as AV experience
Beat Match: table tennis as AV experience
Beat Match: table tennis as AV experience

Beat Match: table tennis as AV experience

Pel seu projecte de graduació de la Forsbergs School of Design & Advertising a Estocolm, David Rinman ha convertit una taula de ping pong en un experiment audiovisual, amb els gràfics activats pels bots de la pilota.

Para su proyecto de graduación de la Forsbergs School of Design & Advertising en Estocolmo, David Rinman ha convertido una mesa de ping pong en un experimento audiovisual, con los gráficos activados por los botes de la pelota.

For his graduation project from Forsbergs School of Design & Advertising in Stockholm, David Rinman has turned a table tennis table into an audiovisual experiment, with graphics triggered by the bouncing ball.