Audiovisual 10/01/2014

Beans - Animated Short

Beans és el primer curt d'animació fet per Cinesite. I pren la forma d'un mock-commercial. El curt està escrit per l'animador Alvise Avati i produit pel Director d'Animació de Cinesite, Eamonn Butler.

Beans es el primer corto de animación hecho por Cinesite. Y toma la forma de un mock-commercial. El corto está escrito por el animador Alvise Avati y producido por el Director de Animación de Cinesite, Eamaonn Butler.

Beans is the first animated short film made by Cinesite. It takes the form of a mock-commercial. The film was written and directed by animator Alvise Avati and produced by Cinesite’s Animation Director Eamonn Butler.