Audiovisual 14/01/2014

Si te lo explican con fútbol, lo entiendes

L'agència Lola Madrid ha creat la campanya anomenada Si te lo explican con fútbol, lo entiendes, des d'on expliquen alguns problemes quotidians utilitzant la terminologia futbolística, per donar a conèixer la revista Líbero.

La agencia Lola Madrid ha creado la campaña llamada Si te lo explican con fútbol, lo entiendes, desde donde explican algunos problemas cotidianos usando la terminología futbolística, para dar a conocer la revista Líbero.

The agency Lola Madrid created a campaign called Si te lo explican con fútbol, lo entiendes to explain everyday problems using football terminology, to publicize the journal Líbero.