Photography 19/02/2014

Tintypes
Tintypes
Tintypes
Tintypes
Tintypes

Tintypes

Amb motiu del Sundance Film Festival, la fotògrafa estadounidenca Victoria Will, que va cubrir el festival durant els últims quatre anys, va decidir fer quelcom diferent. Will fotografià a la creme de le creme de Hollywood a l'estil de 1860. És per això que, aquest any, la revista Esquire li va demanar que compartís els seus impresionants retrats amb ells.

Con motivo del Sundance Film Festival, la fotógrafa estadounidense Victoria Will, que cubrió el festival durante los últimos cuatro años, decidió hacer algo diferente. Will fotografió ala creme de le creme de Hollywood en el estilo de 1860. Es por eso que, este año, la revista Esquire le pidió que compartiese sus impresionantes retratos con ellos.

On the occasion of the Sundance Film Festival, American photographer Victoria Will photographed Hollywood’s creme de le creme in the 1860′s style. That’s why, this years, Esquire magazine asked the photographer to share her stunning portraits with them.