Audiovisual 21/02/2014

Cinematics

Cinematics és una cronologia de films i personatges clàssics. Es tracta d'un projecte experimental de Pier Paolo.

Cinematics es una cronología de películas y personajes clásicos. Se trata de un proyecto experimental de Pier Paolo.

Cinematics is a timeline of classic films and characters. It's a experimental project made by Pier Paolo.