Audiovisual 25/02/2014

Una historia que da la vuelta
Una historia que da la vuelta
Una historia que da la vuelta

Una historia que da la vuelta

La nova campanya d'ING Direct i Unicef, 'Luna' convida a donar la volta a la realitat de l'educació infantil.

La nueva campaña de ING Direct y Unicef, 'Luna' invita a dar la vuelta a la realidad de la educación infantil.

The new ING Direct and Unicef campaign, 'Luna' wants people to change the reality of the childhood education.