Audiovisual 12/03/2014

Daniel Sierra

"Oscilatte" és el títol de l'animació de Daniel Sierra realitzada al MFA Computer Art program a l'School of Visual Arts de Nova York.

"Oscillate" es el título de la animación de Daniel Sierra realizada en el MFA Computer Art program en la School of Visual Arts de Nueva York.

"Oscillate" is the title Daniel Sierra's thesis animation done at the MFA Computer Art program in the School of Visual Arts located in New York City.